Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Užitočné webstránky

Ctibor Pilch: Etické kódexy vo finančných inštitúciách - článok o etických kódexoch a ich zostavovaní
http://www.ae.jaslovensko.sk/files/ako_ucit_o_podnikani.pdf - príručka Ako učiť o spoločensky zodpovednom podnikaní
http://www.jaslovensko.sk/files/Sprievodca_firemnou_filantropiou.pdf - Sprievodca firemnou filantropiou
mono.sk - MONO je mimovládna platforma, ktorá dáva priestor a podporuje inovatívnu žurnalistiku na Slovensku. Kladie dôraz na kvalitný obsah a čitateľský zážitok. Okrem iného ponúka diskusie na aktuálne etické témy.

Vami zistené informačné zdroje, o ktoré sa chcete podeliť s kolegami a žiakmi z iných škôl a regiónov, posielajte na mailovú adresu belusko@jaslovensko.sk v modelovej štruktúre (dátum, obsah zdroja, kontaktná elektronická adresa, sprostredkovateľ informácie).